Τετράγωνα Στρογγυλά

Τετράγωνα
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ
DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT
a   a   a  
mm kg/m mm kg/m mm kg/m
6 0,28 22 3,8 60 28.3
8 0,5 25 4,91 70 38,5
10 0,78 30 7,07 80 50,2
12 1,13 35 9,62 90 63,6
14 1,54 40 12,6 100 78,5
16 2,01 45 15,9 110 95
18 2,54 50 19,6 120 113
20
3,14
55 23,7 150 177
Στρογγυλά
ΔΙΑΣΤΑΣEΙΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT
a   a   a  
mm kg/m mm kg/m mm kg/m
6 0,22 28 4,83 80 39,5
8 0,39 30 5,55 85 44,5
10 0,62 32 6,31 90 49,9
12 0,89 35 7,55 95 55,6
14 1,21 40 9,86 100 61,7
16 1,58 45 12,5 110 74,6
18 2 50 15,4 120 88,8
20 2,47 55 18,7 130 104
22 2,98 60 22,2 140 121
24 3,55 65 26 150 139
25 3,85 70 30,2 160 158
26 4,17 75 34,7 180 200