Σχάρες

Σκαλοπατια απο ηλεκτροπρεσσαριστη σχαρα

Σκαλοπάτια ηλεκτοπρεσσαριστά, κατά DIN 24531, τύπου Α', από σχάρα με λάμες στήριξης 25/2 ή 25/3 ή 30/3 ή 40/3, εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους και βροχίδα 34x38mm, ειδικές πλευρές 70/3mm με οπές (για να βιδωθούν στους φορείς της σκάλας) και αντιολισθητική μετώπη, γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 (DIN 50976).
 
Περιγραφη:
Με λάμα 25/2 και μέγιστο άνοιγμα σκάλας 600mm.
Με λάμα 40/3 και μέγιστο άνοιγμα σκάλας 1200mm.
Με λάμα 30/3 και μέγιστο άνοιγμα σκάλας 1000mm.
Με λάμα 25/3 και μέγιστο άνοιγμα σκάλας 870mm.
 

 

 

Ηλεκτροπρεσσαριστες σχαρες

Ηλεκτροπρεσσαριστές είναι οι σχάρες που κατασκευάζονται από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες στριφτές ή ίσιες ράβδους με την μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσιες στριφτές ή ίσιες ράβδοι συγκολλούνται αυτογενώς και βυθίζονται στις διαμήλεις λάμες σε συγκεριμένες αποστάσεις μεταξύ τους σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους βρόχους.
 
Η τεχνολογικά εξελιγμένη αυτή μέθοδος παραγωγής, εξασφαλίζει την γρήγορη, οικονομική και ποιοτική παραγωγή βιομηχανικών σχααρών παγκοσμίως.
 
Οι ηλετροπρεσσαριστές σχάρες είναι έτσι συγκολλημένες σε κάθε κόμβο (λάμας - εγκάρσιου) γεγονός που εξασφαλίζει την διατήρησαη των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων της σχάρας μετά από οποιαδήποτε κατεργασία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι σχάρες αυτές παρουσιάζουν υψηλή σταθερότητα και βέλτιστη διανομή φορτίων.
 
Η γραμμή παραγωγής σχαρών της ASCO είναι πλήρως αυτοματοποιμένη με ισχύ 2500 KVA. Είναι η πιο σύγχρονη μηχανή στην Ευρώπη, της γνωστής κορυφαίας στο είδος Αυστριακής εταιρείας EVG. Έχει την δυνατότητα με την κατάλληλη παραμετροποίηση να παράγει σχάρες σε φύλλα με λάμα πάχους έως 8mm και σε βροχίδες λάμας 15, 20, 30, 34 και 41mm καθώς και πολλαπλάσια τους. Με αυτό τον τρόπο η γραμμή μπορεί να παράγει και βροχίδες όπως 50, 60 και 68mm που είναι κατάλληλες για κιγκλιδώματα περίφραξης.

Περιγραφη:
Με εγκάρσια στριφτή ράβδο και αξονική βροχίδα 25x76mm.
Με εγκάρσια στριφτή ράβδο και αξονική βροχίδα 30x100mm.
Με εγκάρσια στριφτή ράβδο και αξονική βροχίδα 34x38mm.
Με εγκάρσια στριφτή ράβδο και αξονική βροχίδα 41x100mm.
Με εγκάρσια ίσια.
 

Πρεσσαριστες σχαρες

Πρεσσαριστές ονομάζονται οι σχάρες που κατασκευάζονται από διαμήκεις λάμες και εγκάρσιες λάμες με την μέθοδο του πρεσσαρίσμαρος. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκάρσεις λάμες πρεσσάρονται και βυθίζονται σε προκατασκευασμένες ειδικού σχήματος εγκοπέ, στο πάνω μέρος των διαμηκών λαμών και σε συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους, σχηματίζοντας κατάλληλους τετράγωνους βρόχους.
 
Αυτή η μέθοδος παραγωγής, εξασφαλίζει την γρήγορη, οικονομική ποιοτική παραγωγή σχαρών, χωρίς συγκόλληση στους κόμβους και δίνει την δυνατότητα παραγωγής πολύ στενών βοχίδων.
 
Οι πρεσσαριστές σχάρες ελιναι οι καταλληλότερες για αρχιτεκτονικές εφαρμογές και από την γραμμή παράγονται τελικές διαστάσεις και κιγκλιδωμάτων.
 
Ηγραμμή παραγωγής έχει την δυνατότητα παραγωγής σχαρών με οδοντωτές διαμήκεις αλλά και εγκάρσιες λάμες για πρόσθετη αντιολισθητικότητα.
 
Περιγραφη:
T-profile και βροχίδα 33x11mm.
T-profile και βροχίδα 33x33mm.
T-profile και βροχίδα 50x11mm.

Διπλής εγκοπής

 

Βιομηχανικές Σχάρες

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΟΜΟΓΕΣ ΣΧΑΡΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ