Μετάλ Ντεπλουαγέ (Expanded)

SupeMini.png
ΚΩΔΙΚΟΣ G.png
SUPER ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ Γ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 2.4 x 1.6 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 28 x 10
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 0.50m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m
ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 0.4mm ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 1
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΒΑΡΟΣ Μ2
Mini.png
ΚΩΔΙΚΟΣ A.png
ΜΙΝΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ A
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 6 x 3 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 10 x 5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m
ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΣΙΔΗΡΟΣ ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 0.4/0.5/0.8 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 0.7/07/1
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΒΑΡΟΣ Μ2
220.png
ΚΩΔΙΚΟΣ H45.png
220
ΚΩΔΙΚΟΣ H 45
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ Διακοσμητικό ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 45 x 15
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m
ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 0.7mm ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 3
ΒΑΡΟΣ Μ2 1.1Kg ΒΑΡΟΣ Μ2 10.5 Kg/M2
B.png
P60.png
ΚΩΔΙΚΟΣ
P40.png
H115.png
Β
ΚΩΔΙΚΟΣ P 40
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 18 x 8 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 45 x 23
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,00m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m
ΥΛlKO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ + ΣΙΔΗΡΟΣ ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 0,7/1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 3
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΒΑΡΟΣ Μ2 10.5 Kg/M2
ΚΩΔΙΚΟΣ P 60 ΚΩΔΙΚΟΣ H 115
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 60 x 25 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 115 x 30
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m
ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 3/4/5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 4/5
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΒΑΡΟΣ Μ2
P80.png
ΚΩΔΙΚΟΣ P 80 P110.png
ΚΩΔΙΚΟΣ P 110
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 80 x 40 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜΒΟΥ 115 x 50
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ 1,50m
ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ ΥΛlKO ΣΙΔΗΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 2,5/3/5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑΧΗ 3/5
ΒΑΡΟΣ Μ2 ΒΑΡΟΣ Μ2