Κοιλοδοκοί Παραλληλόγραμοι - διαμόρφωση εν ψυχρό

        ΡΟΠΗ ΑΚΤΙΣ ΡΟΠΗ ΡΟΠΗ ΑΚΤΙΣ ΡΟΠΗ
ΔΙΑΣ/ΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣ
DIMENTIONS THICKN. WEIGHT SECTIONAL MOMENT OF RADIUS OF SECTION MOMENT OF RADIUS OF SECTION
      AREA INERTIA GYRATION MODULUS INERTIA GYRATION MODULUS
axb t G F Jx Ix Wx Jy Iy Wy
mm mm kg/m cm2 cm4 cm cm3 cm3 cm cm3
30Χ20 2.0 1.60 2.04 3.17 1.25 1.81 1.28 0.79 1.28
40Χ20 2.0 1.76 2.21 4.31 1.40 2.16 1.41 0.80 1.41
50Χ30 3.0 3.46 4.40 13.72 1.77 5.49 6.01 1.17 4.01
50Χ30 4.0 4.46 5.67 15.25 1.68 6.10 6.69 1.11 4.46
60Χ40 3.0 4.43 5.64 27.26 2.20 9.09 14.23 1.59 7.12
60Χ40 4.0 5.78 7.36 34.21 2.16 11.40 17.61 1.55 8.81
80Χ40 3.0 5.37 6.84 55.68 2.85 13.92 18.35 1.64 9.17
80Χ40 4.0 7.03 8.96 70.73 2.81 17.68 22.82 1.60 11.41
80Χ40 5.0 8.54 10.57 75.10 2.69 18.77 24.59 1.54 12.29
100Χ50 3.0 6.78 8.64 111.90 3.60 22.38 37.33 2.08 14.93
100Χ50 4.0 8.86 11.26 134.13 3.50 26.82 44.94 2.02 17.97
100Χ50 5.0 10.90 13.56 158.18 3.44 31.63 52.45 1.98 20.98
120Χ60 3.0 8.17 10.41 189.11 4.30 31.51 64.40 2.51 21.46
120Χ60 4.0 10.80 13.76 254.60 4.30 42.43 84.47 2.48 28.16
120Χ60 5.0 13.30 16.36 286.40 4.18 47.73 95.55 2.41 31.85
120Χ80 4.0 11.48 15.10 300.00 4.45 50.00 160.00 3.25 39.90
120Χ80 5.0 14.80 18.36 352.53 4.38 58.75 187.24 3.19 46.81
150Χ100 5.0 18.84 23.36 718.42 5.54 95.79 383.34 4.05 76.67
150Χ100 6.0 21.69 27.63 883.82 5.49 111.18 443.55 4.01 88.71
200Χ100 5.0 22.70 28.36 1437.66 7.14 143.76 491.52 4.17 98.30
200Χ100 6.0 26.40 33.63 1702.32 7.12 170.23 576.27 4.14 115.25