Κοιλοδοκοί

square_hollow_cold.png rectangular_hollow_cold.png