Γωνίες Ανισοσκελείς

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ
DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT DIMENSIONS WEIGHT
axbxs   axbxs   axbxs  
mm kg/m mm kg/m mm kg/m
30Χ20Χ3 1,11 90Χ65Χ6 7,09 130Χ90Χ8 13,3
4 1,45 8 9,3 10 16,6
40Χ20Χ3 1,35 90Χ75Χ6 7,5 150Χ75Χ10 17
4 1,77 8 10 12 20,2
50Χ30Χ4 2,41 100Χ50Χ6 6,85 150Χ90Χ10 18,2
5 2,96 8 8,99 12 21,6
60Χ40Χ5 3,76 100Χ65Χ7 8,77 150Χ100Χ10 19
6 4,46 8 9,94 12 22,6
65Χ50Χ6 5,16 9 11,1 180Χ90Χ10 20,6
7 5,97 100Χ75Χ7 9,32 12 24,5
75Χ50Χ6 5,65 8 10,6 200Χ100Χ10 23
7 6,51 9 11,8 12 27,3
8 7,39 10 13 14 31,6
75Χ55Χ5 4,95 120Χ80Χ8 12,2 200Χ150Χ12 32
7 6,8 10 15 15 39,6
80Χ40Χ6 5,41 125Χ75Χ8 12,2 250Χ90Χ12 31,1
8 7,07 10 15 14 36
80Χ65Χ6 6,6 130Χ65Χ8 11,9 16 40,9
8 8,66 10 14,6