Μπόγια (μάυρα και γαλβανιζέ)

 

38x38 E.T. μάυρο
40x30 E.T. μάυρο
60x40 E.T. μάυρο
80x40 E.T. μαύρο
38x38 E.T. γαλβανιζέ
38x38 E.T. γαλβανιζέ
40x30 E.T. γαλβανιζέ
60x40 E.T. γαλβανιζέ
80x40 Β.T. γαλβανιζέ
40x40 Β.T. μάυρο
60x40 Β.T. μάυρο
80x40 Β.T. μάυρο
40x40 Β.T. γαλβανιζέ